top of page

China, Shanghai, a world inside a world.  (Eng/Cz)

China, b*tch! :-D

My phone is buzzing, an incoming message. Jana (the Jumping founder) is texting me. "I got a surprise for you!", I am expecting something like – we decided to organize this and that event… But! The next message was – you’re coming to China with us in 2 months! I slapped myself to check if I am not dreaming :-D Fortunately not 😊 Jumping® Fitness was about to participate FIBO in Shanghai for the very first time and it was my honor to be a part of this expedition.

I was aware of China’s reputation due to conditions in the country. Censorship, public monitoring, but also an enormously economy and advanced technology. I couldn’t wait for the moment when I actually land in China and write first experiences to my own memory.

Visas

The Czech Republic has had a visa-free entry for limited days with many countries (hooray for South Korea :-D), but China is not one of them at all (such as Egypt, Vietnam, USA, etc.). Unlike other countries, for China, it’s not just a simple online document you finish within 5 or 10 minutes. You must go through ~11 pages of occasionally nosy questions and visit also the Chinese embassy for a physical interview. But we all made it and our passports got fancier with another „sticker“ :-D If you want to dive into the process of obtaining the visa, plan it at least 2 weeks prior to departure – but if you like to pay extra fees, you can cut it to one week :-D

Shanghai and first steps in China

Already before leaving the Czech Republic I knew we will not be able to use any Google service without a little help. So to stay connected with the „outside“ world, use Whatsapp, maps, Instagram or Facebook, we needed a little help and „fake“ the connection via VPN (if you haven’t heard this word before, it absolutely doesn’t matter :-D). I was surprised that once we got visas approved in passports, nobody at the border control asked almost anything. Compared to interviews in the US as you were automatically a criminal it was a welcomed change. Thanks to an elementary level of English of the airport personnel, I was able to get a hotel transport and escape from the airport with ease 😊

Going out!

All Jumping travels are always still work-related, so responsibilities are in the first place. But what we always can do is discovering local pubs and markets. Already the first night before FIBO we tried to visit as many places as possible. Especially those local tiny spots. Honestly, the real „Chinese“ cuisine is WAY different compared to restaurants/food courts in Czech. Their food in my country seems to be „domesticated“ and I wouldn’t be afraid to call it „Czechnese“ cuisine. But, most of the population likes it, so why not. More cash, more noodles. We didn’t try experimenting with insect and other stuff, so take a look at an „ordinary“ food at least 😊

What we couldn’t use almost anywhere besides hotels/airports and big restaurants were our debit/credit cards. China is EXTREMELY closed to MasterCard/Visa and an „outside“ world. On the other hand, they are able to pay anywhere with apps such as WeChat or Alipay (which none of us was able to use). So „natives“ do not need to carry a physical currency at all – which is awesome. Miles ahead of the rest of the world, because event he smallest vendors are able to accept cashless payments. Just scan a QR code, send a specific amount. Confirm. It is literally that easy.

Last words about Shanghai

We all incredibly enjoyed it, no doubts. But Shanghai is full of opposites. Poverty, luxury, skyscrapers and old smelling streets. Incredibly advanced technology inside China, but you will feel many limitations when you are there. Beautiful untouched nature against overcrowded cities. Visit China and you will be leaving with unique memories. On top of that, I am speaking only about Shanghai. Beijing, Chengdu, the Great Wall of China – all these places have found a place on my bucket list now. China is stunning, unique, breathtaking and a world inside a world.

Čajna, v*le! :-D

Vibruje mi telefon, přichází mi zpráva. Píše mi Janča – zakladatelka Jumpingu. "Mám pro tebe překvapení!", Čekám něco ve smyslu – rozhodli jsme se zorganizovat takovou a makovou akci… Ale! Další zpráva zněla – za dva měsíce s námi letíš do Číny! Dal jsem si facku, jestli se náhodou neprobudím :-D Naštěstí ne 😊 Jumping® Fitness se poprvé chystal na veletrh FIBO v Šanghaji a bylo mi nesmírnou ctí účastnit se této výpravy.

K Číně chovám už dlouhodobě jistý „respekt“ vzhledem k podmínkám, které v zemi panují. Cenzura, monitoring veřejnosti, ale na druhou stranu obrovsky silná ekonomika a technická vyspělost. Nemohl jsem se dočkat, až si do paměti zapíšu vlastní zkušenosti.

Víza

Česká republika má již dnes se spoustou zemí vyjednaný bezvízový vstup na omezenou dobu pobytu (pro mě hurá za Jižní Koreu :-D), nicméně Čína mezi ne v žádném případě nespadá (stejně jako např. Egypt, Vietnam, USA, aj.). Pro Čínu to ale není jen nějaká formální online klikačka, musíte se prokousat asi 11ti stránkami poměrně vlezlých otázek a dále fyzicky navštívit vízové centrum v Praze. Všichni jsme se tím ale úspěšně prokousali a naše pasy byly o jednu „nálepku“ krásnější. Každopádně pokud se do tohoto kolotoče někdy dostanete, řešte víza minimálně(!) 14 dní před cestou – pokud si ale rádi připlácíte, tak si klidně týden uberte :-D.

Šanghaj a první kroky v Číně

Už před cestou jsem věděl, že s Googlem si bez trochy pomoci ani neškrtneme. Takže abychom mohli využívat Whatsapp, Mapy, Instagram a Facebook, museli jsme si všichni trochu pomoct a „maskovat“ připojení přes VPN (pokud jste tento termín nikdy neslyšeli, je to úplně jedno :-D). Překvapilo mě, že jakmile jsem měl víza potvrzená v pasu, už se na to nikdo moc neptal – oproti těm „dělníkům“ v USA, co s Vámi dělají rozhovor jak do bulváru. Díky lámané angličtině letištního personálu se mi povedlo objednat transport na hotel, únik z letiště tedy na jedničku.

Co vás hned kopne – VZDUCH! Chyba 404, vzduch not found! Vzduch tu prostě není. Respektive – jasně že nejsme na Měsíci, ale dýchá se tu těžko. Smogu se tu nevyhnete. Druhý den se to naučíte ignorovat, ale za dalších pár dní vám začne chybět ten „nádech“ jako na venkově. Z měst, která jsem stihl procestovat, to zde byla největší síla (částečně za to může i velká vlhkost.. ale stejně..). No a klasicky – doprava peklo na čtvrtou (Shanghai – 27 milionu lidí, takže to se dalo čekat)

Jdeme ven!

Všechny Jumping cesty jsou pořád pracovní, takže povinnosti jsou na prvním místě. Na co máme ale čas vždy, je prohnat po večeru lokální putyky. Už první večer před začátkem FIBA jsme týmově vymetli, co jsme mohli :P Upřímně ta čínská „čínská“ kuchyně je oproti našim food courtům dost jiná. Ta naše už je taková „čekočajna“. Ale díky tomu to chutná naprostý většině populace. Víc keš, víc nůdls. Do žádných extrémů v podobě hmyzu, co nezná ani wikipedie, jsme nešli. Tak se mrkněte aspoň na ty věci pro normální smrtelníky 😊

S čím jsme ale nikde nepochodili bankovní karty. Čína je EXTRÉMĚ uzavřená a Mastercard/Visa si kromě hotelů a letišť nikde neškrtnou. Na druhou stranu je ale možnost všude platit aplikacemi WeChat nebo AliPay (což nikomu z nás nešlo), takže „domorodci“ absolutně nepotřebují nosit po kapsách fyzickou měnu. Což je na míle před zbytkem světa, protože i ti nejmenší prodavači jsou schopni přijmout platbu v bezhotovostní formě, a to já osobně vítám všemi deseti.

Šanghaj závěrem

Všichni jsme si to hrozně užili, to beze sporu. Ale Shaghai je plná protikladů. Chudoba, luxus, mrakodrapy proti starým smradlavým uličkám. Neskutečná technická vyspělost v rámci Číny proti uzavřenosti k zbytku světa, ale vy si tam můžete chvílemi připadat bezmocní. Nádherná netknutá příroda oproti přelidněným městům. Navštivte Čínu a určitě ve vás zanechá naprosto jedinečné vzpomínky. A mluvím pouze o Shaghaii. Peking, Chengdu, Čínská zeď, to se díky nynější cestě dostalo na můj seznam destinací. Krásná, jedinečná, dech beroucí, svět ve světě.