top of page

How do I measure calories in my videos?


First, why numbers can vary


Around the middle of last year, I got the idea to measure the number of calories burned for all my "sessions". This is often one of the main measurements that people track after a workout. I'm not going to go into the details of EPOC effect, differences in calories burned during weight training and pure cardio. In this article I just want to uncover what to see behind these numbers when you finish jumping.


Jumping has proven itself to me several times over as one of the ultimate calorie burning exercises. When executed properly, the intensity and structure yields over 10kcal/min - a high number. Basically, you can say that in 20 minutes of jumping you will always burn at least 200kcal. Again, these numbers are VERY approximate and depend on a lot of factors, examples:


- Gender, age

- Physical condition

- Proper technique of the exercise

- Ambient conditions (especially temperature and humidity)

- Previous activity

- Structure of the training unit (+ intensity)

- Specifically for Jumping also the type of trampoline


Therefore, it could very easily happen that your numbers will come out a little differently each time for the same video. Above you can see just a handful of factors that affect the measurements 😊 Even in my 20 minutes sessions you can sometimes see that I get to ~240kcal, but for example I finished January 2021 at an extreme 297kcal in 20 minutes - I think I measured this particular session in a slightly "warmer" room 😊. However, on the positive side, the 200kcal in 20 minutes mark is not a hard nut to crack for Jumping (thanks, trampoline! :-D)This was achieved by 60 minutes of Jumping and 30 minuts of HIIT training
1000kcal - 60 minutes of Jumping and 30 minutes of HIIT

Measuring


If I'm measuring calories for a video, I always use a Polar OH1+ wrist band. It achieves roughly 95% accuracy of chest straps - these are still considered the most accurate method of measuring heart rate. However, a lot of us, myself included, can't bear to wear a chest belt when jumping. So I'm happy to sacrifice those 5% for convenience 😁


The downside of these belts is that you simply don't have them around all the time, so they're not really suitable for daily measurements as you're always thinking about the next thing you need to carry with you. And this is where the smartwatch era comes in. Evolutionarily, these "wearables" have evolved from simple pedometers, to smarter bands, and finally to the current smartwatch era. These also very often show relevant data.


However, the accuracy here fluctuates more due to the optical heart rate sensing technology, which also has to fit into the compact size of the watch. It also depends on the type of training, the sports activity and, of course, the manufacturer. So if you work out like crazy, can't breathe and the calories just don't jump in, don't panic :-)

But about that some other time, because it is a topic worthy of a separate article 😊 In my "Sessions" and compilations from them I always show the data taken with the Polar OH1+ 😊 So I hope you try to beat me in my measured numbers :-P


___


Proč se čísla často liší?


Zhruba v polovině loňského roku mě napadlo měřit pro všechny své „sessions“ počty spálených kalorií. To je často jeden z hlavních ukazatelů, který lidé po cvičení sledují. Nebudu zabíhat do podrobností EPOC efektu, rozdílů pálených kalorií při posilování a čistém kardiu, v tomto článku chci jen odkrýt, co se skrývá při Jumpingu za těmito čísly.


Jumping se mi již několikrát potvrdil jako jedno z ultimátních cvičení pro pálení kalorií. Při správném provedení, intenzitě a struktuře vykazuje více než 10kcal/min – což je vysoké číslo. V zásadě lze tak říct, že za 20 minut jumpingu spálíte vždy minimálně 200kcal. Opakuji, tato čísla jsou VELMI orientační a záleží na spoustě faktorech, příklady:


- Pohlaví, věk

- Fyzická kondice

- Správnost provedení cvičení

- Okolní podmínky (zejména teplota a vlhkost)

- Předešlá aktivita

- Struktura tréninkové jednotky (+ intenzita)

- Konkrétně u Jumpingu i typ trampolíny


Proto se úplně jednoduše může stát, že vám čísla budou vycházet u stejného videa pokaždé malinko jinak. Výše vidíte jen hrstku faktorů, které měření ovlivňují 😊 I na mých 20ti minutovkách někdy vidíte, že se dostanu k číslu ~240kcal, ale například leden 2021 jsem zakončil na extrémních 297kcal za 20 minut – tuším, že zrovna tuto session jsem měřil v poněkud „vytopenější“ místnosti 😊. Nicméně pozitivní je fakt, že hranice 200kcal za 20 minut není pro Jumping tvrdým oříškem (díky, trampolíno! :-D)


Měření


1000kcal - 60 minut Jumpingu a 30 minut HIIT

Pokud měřím kalorie pro video, vždy používám pásek na ruku Polar OH1+. Dosahuje přesnosti zhruba 95% hrudních pásů – ty platí stále za nejpřesnější metodu měření srdečního tepu. Nicméně spousta z nás, včetně mě, nesnese při jumpingu nosit hrudní pás. Těch 5% tedy rád obětuji za pohodlnost 😁


Nevýhoda těchto pásů je, že je jednoduše nemáte stále u sebe Proto nejsou zrovna vhodné na každodenní měření, jelikož pořád myslíte na další věc, co s sebou musíte neustále nosit. A zde nastupuje éra chytrých hodinek. Evolučně se tyto „wearables“ vyvíjely od jednoduchých krokoměrů, po chytřejší náramky, až po aktuální éru smartwatch. Ty také velmi často ukazují relevantní údaje.

Přesnost snímání zde ale bohužel více kolísá vlivem méně přesné optické technologie snímání tepu, která se navíc musí vejít do kompaktního rozměru hodinek. Záleží i na typu tréninku, sportovní aktivitě a samozřejmě výrobci. Pokud tedy makáte jak blázni, nemůžete dýchat a ty kalorie tam prostě neskáčou, nezoufejte :-)

O tom ale někdy jindy, protože to je téma hodné samostatného článku 😊 V mých „Sessions“ a kompilacích z těchto videí vždy zobrazuji údaje snímané z Polar OH1+ 😊 Tak doufám, že mě v mých naměřených hodnotách zkoušíte překonat :-P


1 Comment


Guest
Jun 01, 2023

Just finished your 4 weeks element challenge video 2 air Which brought me to this article. Although not overly detailed this post is educational and transparent. Think it is important that people understand burning calories and weight lose is different depending on the individual. Love your videos. The work outs are great and your personality makes them a joy to get through.

Like
You Might Also Like:
bottom of page