top of page

The Story of - Shivers!

[ENG - CZE]


Shivers - one of my fresher additions and often played in lessons. Simple choreography, nice melody, but its tempo is faster than most songs of a similarly lighter nature. Even though it's in a low dynamics, its speed drives you quite a bit :) And I like that about it! I'm generally of the opinion that preparing low-intensity songs for lessons is harder than incorporating new stomping songs. Why? With high-intensity songs, you pick any form of stomping and just kill it. The intensity and the Jumping itself take care of the rest of the magic that makes it so fun.

However, we (or at least I) have to think a little harder over the easy songs to keep people entertained and that we also achieve the desired effect of lowering the intensity in the class and letting the heart rate drop into the aerobic zone. That's why I look for melodic patterns in slow songs that can be used for a simple sequence of lighter steps, exercises for neuromuscular coordination, or some "fun" movement to spice up the song.


But I didn't really look for Shivers for that particular purpose. I discovered the specific remix I use by sheer chance while searching for the "opening" song for my performance at last year's Pin Up Big Jumping Party. All of my slow songs were already pretty well known from the broadcasts on the official Jumping YouTube channel, so I decided to look for something new. I went through quite a few Spotify remixes of various currently popular songs, but nothing caught my eye on the first "listen". In this case, I try my luck on YouTube, where you can find a lot of unofficial remixes. And this Shivers remix is one of them - which is exactly why you won't find it on Spotify. I gave it about an hour of listening on loop (😅) and knew I had found what I was looking for. Plus the song is romance itself 😍.


Thinking about the choreography, it was easy to identify the repeating patterns - the word "shivers" in the chorus can't be missed, so I incorporated a simple "shiver" gesture into the choreography and built the rest from regular Jumping steps. No rocket science and I had the song done in 10 minutes. Then, as with any song, all I had to do was memorize the balancing parts, the flow of the dynamics, and I was done. On Big Party it beautifully fulfilled its purpose of getting back into the rhythm after a break and I knew that Shivers would be added to my "forever" playlist :-) Thereafter, I noticed that instructors from various parts of the world were using it, also with my choreography, which always makes me happy. Thanks! ❤️


And here are the parts I just can't resist singing 😀

Ooh, I love it when you do it like that

And when you're close up, give me the shivers

Oh baby, you wanna dance 'til the sunlight cracks

And when they say the party's over, then we'll bring it right back

Baby, you burn so hot

You make me shiver with the fire you got

This thing we started, I don't want it to stop

You know you make me shiver-er-er


You can find Shivers in my recent Jumping Fitness official Broadcasts, here in my lesson #5 or on Jumping Fitness iTV here.Big Jumping Party - Pin Up! The premiere of Shivers :)

Shivers - jedna z mých čerstvějších posil a často hraná skladba v lekcích. Jednoduchá choreografie, příjemná melodie, ale její tempo je rychlejší, než u většiny písniček podobně lehčího charakteru. I když se nese v nízké dynamice, tak její rychlost vás celkem žene :) A líbí se mi to na ní! Obecně zastávám názor, že připravovat do lekcí písničky nízkých intenzit je těžší, než zařazovat nové dupačky. Proč? U intenzivních písniček si vyberete libovolnou formu dupání a prostě do toho řežete. Intenzita a Jumping jako takový se už postarají o zbytek té magie, díky které nás to tak baví.


Nicméně nad lehkými písničkami si musíme (nebo alespoň já) lámat hlavu trochu víc, aby to lidi pořád bavilo a dosáhli jsme i kýženého efektu snížení intenzity v lekci a nechat tepovou frekvenci spadnout do aerobní zóny. Proto hledám v pomalých písničkách melodické vzory, které by se daly využít k jednoduché sekvenci lehčích kroků, cvikům na nervosvalovou koordinaci nebo nějakému “sranda” pohybu, který písničku ozvláštní.


Shivers jsem ale nehledal úplně za tímto účelem. Specifický remix, který používám, jsem objevil čirou náhodou při hledání “opening” songu do mého výstupu na loňskou Pin Up Big Jumping Party. Všechny mé pomalé písničky už byly slušně provařené z Broadcastů na oficiálním Jumping YouTube kanále, proto jsem se dal do hledání něčeho nového. Prošel jsem poměrně dost remixů různých aktuálně populárních písní Spotify, kde mě ale na první “poslech” nic nechytlo. V tomto případě pak zkouším štěstí na YouTube, kde najdete spoustu neoficiálních remixů. A jedním z nich je i tento Shivers remix - a přesně proto ho nenajdete na Spotify. Dal jsem tomu asi hodinu poslouchání ve smyčce (😅) a věděl jsem, že jsem našel, co jsem hledal. Navíc ta písnička je romantika sama 😍


Při přemýšlení nad choreografií už bylo jednoduché identifikovat opakující se vzorce - slovo “shivers” v refrénu nejde minout, tak do choreografie zařadil jednoduché gesto “chvění” a zbytek jsem poskládal z klasických Jumpingových kroků. Žádná raketová věda a písničku jsem měl hotovou do 10 minut. Pak si, jako u každé písně, zbývá pouze zapamatovat balanční místa, průběh dynamiky a bylo hotovo. Na Big Party krásně splnila svůj účel opětovného naskočení do tempa po pauze a já věděl, že Shivers se zařadí do mého forever playlistu :-) Následně jsem si všiml, že ji včetně mé choreografie zařazují i instruktoři z různých koutů světa, což mi vždy dělá radost. Díky! ❤️


A zde jsou části, které si prostě nevydržím nezpívat 😀

Ooh, I love it when you do it like that

And when you're close up, give me the shivers

Oh baby, you wanna dance 'til the sunlight cracks

And when they say the party's over, then we'll bring it right back

Baby, you burn so hot

You make me shiver with the fire you got

This thing we started, I don't want it to stop

You know you make me shiver-er-er


Shivers najdete v mých posledních Broadcastech Jumping Fitness Official, zde v mé lekci #5, nebo v Jumping Fitness iTV zde.


Comments


You Might Also Like:
bottom of page